چهارمین کنگره بین‌المللی انکولوژی کودکان ۵ شهریور ۱۴۰۱

چهارمین کنگره بین‌المللی انکولوژی کودکان

این رویدادهای علمی با همکاری انجمن خون و سرطان کودکان ایران، انجمن خون و سرطان کودکان آلمان (GPOH) و همراهی متخصصان و پزشکان داخلی و بین‌المللی فعال در معتبرترین بیمارستان‌ها و مراکز تحقیقاتی ملی و بین‌المللی برگزار شده است.

اعلانات


چهارمین کنگره بین‌المللی انکولوژی کودکان ۵ شهریور ۱۴۰۱

چهارمین کنگره بین‌المللی انکولوژی کودکان

این رویدادهای علمی با همکاری انجمن خون و سرطان کودکان ایران، انجمن خون و سرطان کودکان آلمان (GPOH) و همراهی متخصصان و پزشکان داخلی و بین‌المللی فعال در معتبرترین بیمارستان‌ها و مراکز تحقیقاتی ملی و بین‌المللی برگزار شده است.

رویدادها


© کلیه حقوق برای موسسه خیریه محک محفوظ است.